top of page
construction-worker-scaffolding-e1629276613525.jpg

ASAS SCAFFOLDING

Memahami Peranan dan Kepentingan Scaffolding dalam Pembinaan

 • Writer's pictureDania Farysha Ameena

Scaffolding untuk Pembinaan dan Penyelenggaraan II

Artikel ini adalah sambungan dari artikel sebelumnya kami, "Scaffolding untuk Pembinaan dan Penyelenggaraan," di mana kami menggali pentingnya praktik scaffolding yang betul.


Indeks:


Mematuhi peraturan keselamatan dan standard dalam scaffolding.

Pengenalan kepada Scaffolding untuk Pembinaan

Dalam projek pembinaan, di mana kerja di ketinggian sering diperlukan, keselamatan pekerja menjadi keutamaan. Scaffolding, sebagai struktur sementara, menyediakan platform yang stabil dan selamat, membolehkan pekerja menjalankan tugas mereka dengan cekap. Selain mencegah kemalangan, scaffolding memberikan akses kepada kawasan yang tinggi yang sebaliknya akan menimbulkan cabaran dalam mencapainya.


Pekerja pembinaan memasang scaffolding untuk projek penyelenggaraan dan pembinaan.

Proses Pasang dan Bongkar Scaffolding

Proses memasang dan membongkar scaffolding memerlukan perancangan yang teliti, pematuhan terhadap prosedur keselamatan, dan pekerja yang terlatih. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam proses pasang dan bongkar scaffolding:


 • Menyediakan tapak dan menilai keperluan

Sebelum memasang scaffolding, tapak pembinaan perlu disediakan. Ini melibatkan membersihkan kawasan daripada sebarang halangan atau sisa binaan yang boleh mengganggu proses pemasangan. Untuk menentukan keperluan projek secara spesifik, seperti ketinggian, panjang, dan kapasiti menampung beban scaffold, tapak perlu dinilai.


 • Memasang komponen scaffolding

Komponen scaffold, termasuk standard, ledger, transom, brace, dan platform, dipasang mengikut reka bentuk dan pelan susunan. Struktur scaffolding harus dipasang dengan stabil dan selamat, memastikan semua sambungan dipasang dengan baik dan terkunci. Perkaitan dan pengikatan yang mencukupi harus digunakan untuk memberikan kestabilan dan mencegah getaran atau runtuh.


 • Menjamin kestabilan dan integriti struktur

Menjaga kestabilan dan integriti struktur scaffolding adalah penting sepanjang proses pemasangannya. Tahap dan penjajaran yang betul harus dikekalkan untuk mengelakkan kemiringan atau condong. Memastikan scaffold terikat dengan baik kepada bangunan atau struktur adalah penting, dengan menggunakan kaedah yang sesuai seperti tiebacks atau pengikat, mengikut jenis scaffolding yang digunakan.


 • Memeriksa dan menjaga scaffolding

Selepas scaffold dipasang, pemeriksaan berkala perlu dilakukan untuk mengesan sebarang bahaya atau kecacatan yang berpotensi. Pemeriksaan harus dilakukan sebelum setiap giliran kerja dan selepas sebarang keadaan cuaca buruk. Komponen yang rosak atau tidak berfungsi dengan baik harus digantikan dengan segera. Penjagaan berkala, termasuk pembersihan, pelinciran, dan pengetatan sambungan, adalah penting untuk menjaga scaffolding dalam keadaan kerja yang selamat.


Memilih sistem scaffolding yang ideal untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan yang spesifik.

Peraturan dan Standard untuk Scaffolding


 • Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

OSHA menetapkan dan menguatkuasakan peraturan dan standard keselamatan di Amerika Syarikat. Standard Konstruksi OSHA (29 CFR 1926 Subpart L) memberikan garis panduan untuk rekabentuk, pemasangan, penggunaan, dan pembongkaran scaffold. Peraturan ini merangkumi pelbagai aspek, termasuk kapasiti muatan, perlindungan jatuh, akses, dan keperluan latihan.


 • International Building Code (IBC)

International Building Code (IBC) merangkumi satu himpunan prinsip dan kriteria asas yang mengarahkan rekabentuk dan pembinaan bangunan dan struktur, menetapkan standard minimum yang wajib dipenuhi. Ia merangkumi peruntukan khusus untuk scaffolding dalam Bab 33, yang menetapkan keperluan untuk bahan scaffolding, rekabentuk, kapasiti muatan, akses, dan keselamatan.


 • National Access and Scaffolding Confederation (NASC)

National Access and Scaffolding Confederation (NASC) adalah badan perdagangan di United Kingdom yang mewakili industri scaffolding dan akses. NASC menyediakan panduan industri, maklumat teknikal, dan kod amalan untuk menggalakkan amalan scaffolding yang selamat dan meningkatkan standard dalam industri ini.


Pelbagai jenis sistem scaffolding untuk pembinaan dan penyelenggaraan.

Memilih Sistem Scaffolding yang Tepat

Memilih sistem scaffolding yang sesuai adalah penting untuk kejayaan projek. Pertimbangkan faktor-faktor berikut ketika memilih sistem scaffolding:


 • Keperluan projek

Menilai keperluan spesifik projek pembinaan, termasuk ketinggian, kapasiti muatan, dan keperluan akses. Projek yang berbeza mungkin memerlukan jenis sistem scaffolding yang berbeza.


 • Kapasiti muatan dan kestabilan

Pastikan sistem scaffolding yang dipilih mampu menangani muatan yang dijangka dan menyediakan kestabilan serta integriti struktur. Ia perlu direka bentuk untuk menampung berat pekerja, alat, dan bahan.


 • Pertimbangan kos

Menilai kecekapan kos bagi pilihan scaffolding yang berbeza sambil mengekalkan standard keselamatan dan kualiti. Pertimbangkan faktor seperti kos sewa atau pembelian, masa pemasangan, dan perbelanjaan penyelenggaraan.


 • Faktor alam sekitar

Ambil kira keadaan alam sekitar seperti angin, cuaca, dan lokasi tapak. Sistem scaffolding tertentu mungkin lebih sesuai untuk menghadapi cabaran alam sekitar tertentu.


 Meningkatkan keselamatan dan produktiviti projek dengan pemilihan scaffolding yang tepat.

Kesimpulan

Scaffolding berperanan sebagai komponen penting dalam projek pembinaan, memberi keutamaan kepada keselamatan pekerja dan memudahkan proses kerja yang cekap di ketinggian. Pasang dan bongkar scaffolding yang betul memerlukan perancangan yang teliti, pematuhan terhadap prosedur keselamatan, dan pekerja yang terlatih. Mematuhi peraturan dan standard, termasuk yang ditetapkan oleh OSHA, IBC, dan NASC, menjamin pembentukan persekitaran kerja yang selamat. Dengan memilih sistem scaffolding yang sesuai berdasarkan keperluan projek, keupayaan beban, pertimbangan kos, dan faktor alam sekitar, para profesional pembinaan dapat memaksimumkan keselamatan dan produktiviti dalam projek mereka.


Syarikat-syarikat terpercaya seperti Encik Scaffolding (sewa scaffolding), Encik Panjang Skylift (sewa skylift), BatuRingan (jualan blok ringan), Lorrycrane.my (sewa lori crane), Backhoe.my (sewa backhoe), dan EncikRoro (sewa roro bin) menawarkan perkhidmatan dan peralatan yang boleh diandalkan untuk kejayaan projek pembinaan. Pilih penyedia-penyedia yang berwibawa ini untuk memastikan projek pembinaan yang selamat dan efisien.

Comentários


Jaminan Kualiti Scaffolding

Dapatkan Scaffolding Berkualiti dengan Harga yang Berpatutan di https://www.scaffolding.my/

6017-661 9468

bottom of page